man in white shirt using macbook pro

Radon på arbetsplatsen

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan vara farlig. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Det är viktigt att vara medveten om riskerna och vidta åtgärder för att skydda dig själv.

Hur utsätts jag för radon på arbetsplatsen?

Du kan utsättas för radon på arbetsplatsen om du arbetar i en byggnad som har höga radonhalter. Radonhalterna kan vara särskilt höga i källare och andra underjordiska utrymmen.

Vilka är riskerna?

Att utsättas för höga radonhalter under lång tid kan öka risken för lungcancer. Ju högre radonhalt du utsätts för och ju längre du utsätts för den, desto högre är risken.

Hur kan jag skydda mig?

Din arbetsgivare är skyldig att vidta åtgärder för att mäta radonhalten på arbetsplatsen och vidta åtgärder om den är för hög. Du kan också göra vissa saker för att skydda dig själv:

  • Ta reda på om din arbetsplats har testats för radon. Om du inte vet om din arbetsplats har testats för radon kan du fråga din arbetsgivare. 
  • Om din arbetsplats har höga radonhalter, fråga din arbetsgivare vad de gör för att sänka radonhalten. Det finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att sänka radonhalten, till exempel att öka ventilationen, installera en radonsug eller täta sprickor.

Radon kan vara farligt men det finns åtgärder du kan vidta för att skydda dig själv. Om du är orolig för radon på din arbetsplats, prata med din arbetsgivare. 

Arbetsgivarens ansvar:

  • Mätning och information: Arbetsgivaren är skyldig att mäta radonhalten på arbetsplatsen och informera de anställda om resultatet.
  • Åtgärder vid förhöjda halter: Om radonhalten överstiger referensnivån, ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka den. Det kan handla om förbättrad ventilation, tätning av sprickor eller installation av ett radonsug.
  • Anmälan: Om åtgärderna inte leder till en tillräckligt låg radonhalt, ska arbetsgivaren anmäla detta till Strålsäkerhetsmyndigheten.